Teknik Bilgiler

Prekast Nedir?

Prekast Nedir ?

Prekast Nedir?

Prekast (GRC) elemanlar, AR(Alkali Resistant)-Cam elyaflı donatı kullanılarak, beyaz- çimento, silis kumu, su ve diğer beton katkılarının mimari projedeki detaylara uygun olarak üretilen kalıplarda Spray teknolojisi ile uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi, kürlenmesi, üretilmiş precast (GRC) elemanlarının montaj yerine, uygun araçlarla sevki ve sonrasında montajı işlemlerini kapsamaktadır. Projede Kabuk Prekast(GRC) Kaplama, Panel Prekast(GRC)Kaplama ve Dekoratif Prekast(GRC) elemanlar olmak üzere üç çeşit ürün kullanılabilinir.

Prekast Çeşitleri Nelerdir?

Kabuk Prekast (GRC) Kaplama : 12-16 mm arası kalınlığında olup, içinde projesine uygun olarak dizayn edilmiş çelik konstrüksiyon ile güçlendirilmiş, ısı yalıtımı içermeyen precast(GRC) elemandır.

Panel Prekast (GRC) Kaplama : 12-16 mm arası kalınlığında olup, içinde projesine uygun olarak dizayn edilmiş çelik konstrüksiyon ile güçlendirilmiş, ısı yalıtımı içeren precast(GRC) elemandır. 2. Bölgede ısı değerini sağlaması bakımından 5 cm kalınlığında 50kg/m3 yoğunluğunda taş yünü kullanılmaktadır.

Dekoratif Prekast (GRC) Elemanlar: Dekoratif amaçlı, projesine göre çelik konstrüksiyonlu veya konstrüksiyonsuz üretilen, ısı yalıtımı içermeyen GRC elemandır.

Prekast beton elemanlar, beyaz çimento’nun doğal renginde üretilmektedir. Prekast(GRC) elemanlarının tamamında çimentolu imalattan dolayı ton farklılıkları olabilir. Çimento hammaddesinin özelliğinden kaynaklanan bu durum izole edilmesi mümkün olmamakla beraber kabul edilebilir miktarlarda en aza indirilmesini ve binanın genel estetiğinin ve prestijinin olumsuz şekilde etkilenmemesi için ton farkı fazla olan malzemelerin kullanılmamasında YÜKLENİCİ azami özen gösterilir. 

Prekast (GRC) elemanlarının birleşim yerlerinde 8-10 mm (±2 mm) derz boşluğu bırakılır, bu derzler sonradan poliüretan esaslı mastik ile YÜKLENİCİ tarafından doldurulur. Prekast (GRC) elemanlarının projelendirilmesi, şartnamesine uygun olarak üretilmesi, ve montajı ve işin detaylarına göre tamamlanması için YÜKLENİCİ azami titizliği gösterir.

Kabuk Prekast (GRC) elemanlarının birbirleri ile birleşimi dışında herhangi bir malzeme ile (doğrama, cam v.b.) birleşim yerlerinin izolasyonu ve dolgusu prekast (GRC) montajını müteakip uygulamayı yapacak diğer yüklenici tarafından gerçekleştirilir. YÜKLENİCİ montaj sırasında kullanacağı vinç, ceraskal veya muhtelif aparatları binaya monte eder, bu aparatlar montaj bitiminde sökülerek montaj mahali İŞVEREN’e alındığı şekilde teslim eder. Binanın rölövesi’nin alınması ve ana karkasının hassas imalatının bu rölöve doğrultusunda yapılması sorumluluğu YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. Binanın yapısal kusurlarından kaynaklanan ve/veya diğer maksatlar için gerekebilecek prekast elemanların montajı için gerekli olabilecek çelik konstrüksiyonun ve benzeri imalatlar İŞVEREN tarafından sağlanır.

Prekast Yapımında Süre

İşin Süresi; Prekast (GRC) elamanları 3 aşamada hazırlanır. Planlama, Üretim , Montaj. Planlama sürecinde varsa binanın rölövesinin alınması yoksa mevcut proje üzerinden gerekli çalışmaların yapılması, prekast (GRC) elemanlarının boyutlarının ve derz boşluklarının belirlenmesi, doğrama, korkuluk, panjur vb. Detayların prekast birleşim detaylarıyla koordineli çalışmasının oluşturulması işlerini kapsar. 

Üretim sürecinde ise, İŞVEREN tarafından onay verilmiş olan uygulama projesinde yer alan prekast (GRC) elemanlarının kalıplarının oluşturulması, kalıp kontrolü, planlama sürecinde belirlenen iş program dahilinde üretim süresinin ve buna bağlı olarak çoklu kalıpların kullanılması, üretimi, üretilen malzemenin kalite testlerinin yapılması, kürlenmesi, sevkiyat öncesi kontrollerde tespiti yapılan noksanların bakımlarının yapılması işlerini kapsar. 

Montaj aşamasında, üretimi yapılmış olan prekast (GRC) elemanlarının fabrikadan şantiye sahasına nakliyesi, projesine ve statik raporuna uygun olarak üretilmiş bağlantı elemanlarıyla cepheye montajı, sonrasında touch up (yüzey silme ve montaj esnasında oluşan hasarların tamiri) işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fitil-mastik gibi su sızdırmaklık elemanların uygulanması işlerini içermektedir.

Prekast Yapımında Ölçüm Kriterleri

Ölçüm Metodolojisi; Prekast (GRC) elemanların ölçümlerinde 2 farklı türde yöntem uygulanmaktadır. En çok tercih edilen ölçüm tekniği olan 

Kalıp Gören Yüzey ; gerek montajı yapılacak prekast (GRC) elemandan, gerekse üretim çizimlerinden elde edilebilinir. Bu ölçüm sisteminde tüm yüzeyler metraja dahil edildiği gibi her malzemenin yüzey alanı ölçülebildiğinden enterpolasyon’a gerek duyulmaz. 

Enterpolasyon yani kesit değişimlerinde fiyatın doğru orantılı olarak değişimi; genelde Metretül (mt) ile ifade edilen birimlerde kullanılmakta olup, kalıp gören yüzey üzerinden ölçüm sistemi daha geniş kapsamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzey ölçümünde prekast (GRC) elemanlarının, herhangi başka bir malzeme ile örtülmeden önceki kalıp gören yüzeylerinin tamamıdır. Boşluklar ölçüme dahil edilmez. (Minha edilir).

Hava Gören Yüzey; Bu ölçüm sisteminde ise prekast  (GRC) elemanların montajı yapıldıktan sonra hava ile temas eden yüzeylerinin ölçüme dahil edilmesi esasına dayanır. Daha ziyade boya hakedişlerinde ağırlıklı kullanılan bir metod olarak karşımıza çıkmaktadır.