Teknik Bilgiler

Prekast Cephe Yapım Süresi

Prekast Cephe Yapım Süresi yapımı devam etmekte olan projenin  iş programını doğrudan etkileyeceği için baştan planlanması gerekmektedir. Detaylı hazırlanan iş programı ile tüm unsurların birbirleri ile koordineli çalışmasına imkan tanınır.

Prekast Cephe Yapım Süresi Kriterleri

Prekast Cephe Yapım Süresi ÜRETİCİ firma haricinde İŞVEREN ile ilgili de pek çok kritere bağlı olduğu için süreci 4 temel bölümde ele almak gerekmektedir. Bunlar sırasıyla; Planlama, Üretim, Montaj, Touch-Up & Boya işleridir.

Prekast Cephe Yapım Süresi Kriterleri: Planlama

Planlama sürecinde önce binanın rölövesinin alınması, eğer bina yoksa mevcut proje üzerinden gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Prekast cephe (GRC) elemanlarının boyutlarının ve derz boşluklarının proje üzerinde belirlenir. Dış cephe kaplamalarını oluşturan diğer unsurlar ile (doğrama, korkuluk, panjur vb.) birleşim detayları ilgili üreticiler ile görüşülerek neticelendirilir. Bu sayede gerek ısı gerekse su yalıtımı bakımından sızdırmazlıklar sağlanır.

Prekast Cephe Yapım Süresi Kriterleri: Üretim

Üretim sürecinde ise, İŞVEREN tarafından onay verilmiş olan uygulama projesinde yer alan prekast cephe (GRC) elemanlarının kalıpları oluşturulur. Üretim öncesinde kalıpların ölçü ve nitelik bakımından kontrolü çok büyük önem taşır. Planlama sürecinde belirlenen iş program dahilinde üretim süresinin ve buna bağlı olarak çoklu kalıpların kullanılır. Üretilen malzemelerin kürlemesi yapıldıktan sonra kalite testleri yapılır, sevkiyat öncesi kontrollerde ise tespiti yapılan fiziksel noksanların bakımları yapılır.

Prekast Cephe Yapım Süresi Kriterleri: Montaj

Montaj aşaması, üretimi yapılmış olan prekast cephe (GRC) elemanlarının fabrikadan şantiye sahasına nakliyesi ile başlar. Projesine ve statik raporuna uygun olarak üretilmiş bağlantı elemanlarıyla cepheye montajı gerçekleşir. Sonrasında fitil-mastik gibi su sızdırmaklık elemanların uygulanması ile uygulama tamamlanmış olur.

Prekast Cephe Yapım Süresi Kriterleri: Touch-Up & Boya

Touch-Up uygulaması , montajı tamamlanmış prekast cephe (GRC) elemanlarının yüzeylerinin lojistik yada montaj kaynaklı büyük olmayan çatlak yada Madde kaybı hasarlarının giderilmesi için uygulanır. İşlem, yüzey silme ve montaj esnasında oluşan hasarların tamiri olarak da ifade edilebilir. Touch-Up işleminin ardından, prekast cephe (GRC) elemanları eğer üretim esnasında pigment ile renklendirme yapılmadıysa, boya uygulaması için hazırdır. Boya uygulamasında en önemli kriter uygulamanın yapılacağı astar ve boya türü seçimidir. FİBERGRUP,  Jotun Jotashield Penetrating Primer Astar üzerine Jotun Super Durable Silk Boya uygulamasını önermektedir.