Teknik Bilgiler

GRC Prekast Ölçüm Metodları

GRC Prekast elemanların ölçümlerinde üç farklı türde yöntem uygulanmaktadır.

GRC Prekast Ölçüm Metodları Yöntemleri

Kalıp Gören Yüzey,

Hava Gören Yüzey.

Metretül Ölçüm Esası

GRC Prekast Ölçüm Metodları Yöntemlerinden: Kalıp Gören Yüzey

En çok tercih edilen ölçüm tekniği olan Kalıp Gören Yüzey ; gerek montajı yapılacak prekast cephe (GRC) elemanı mekanik ölçüm metodlarıyla ölçülerek, gerekse üretim çizimlerinden elde edilebilinir. Bu ölçüm sisteminde tüm yüzeyler metraja dahil edilir. Dolayısıyla prekast cephe (GRC) malzemesinin yüzeyindeki tüm girinti ve çıkıntılar hesaplanmış olur. Bu sebeple prekast cephe (GRC) malzemesinin yüzey alanı ölçülebildiğinden enterpolasyon’a gerek duyulmaz. Enterpolasyon yani kesit değişimlerinde fiyatın doğru orantılı olarak değişimi; genelde Metretül (mt) ile ifade edilen birimlerde kullanılmakta olup, kalıp gören yüzey üzerinden ölçüm sistemi daha geniş kapsamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzey ölçümünde prekast (GRC) elemanlarının, herhangi başka bir malzeme ile örtülmeden önceki kalıp gören yüzeylerinin tamamıdır. Boşluklar ölçüme dahil edilmez. (Minha edilir).

GRC Prekast Ölçüm Metodları Yöntemlerinden: Hava Gören Yüzey

Hava Gören Yüzey; Bu ölçüm sisteminde ise prekast (GRC) elemanların montajı yapıldıktan sonra hava ile temas eden yüzeylerinin ölçüme dahil edilmesi esasına dayanır. Yöntem prekast cephe (GRC) elemanlarının birbirleriyle örtüşen kısımlarının hesaba dahil edilmemesinden ötürü diğer ölçüm metoduna göre ölçülen metrekarenin daha az hesaplanmasına sebebiyet verir. Teklif aşamasında öngörülmesi ve proje detaylarının netlik kazanmaması sebebiyle prekast cephe (GRC) üreticileri tarafından nadir tercih edilen bir ölçüm sistemidir. Daha ziyade boya hakedişlerinde ağırlıklı kullanılan bir metod olarak karşımıza çıkmaktadır.

GRC Prekast Ölçüm Metodları Yöntemlerinden: Metretül Ölçüm Esası

Metretül Ölçüm Esası; Metretül, lineer metre olarak dilimize çevirilebilinir. 1 metreden az olan ölçülerde metretül olarak ölçüm yapılması gerekirken günümüzde bu kurala riayet edilmemektedir. Metretül olarak yapılan anlaşmalarda dikkat edilmesi gereken husus, metretül ile ifade edilen prekast cephe (GRC) elemanının yanında kesit açılımının belirtilmesi gerekliliğidir. Aksi takdirde enterpolasyon uygulanamaz.